Οι Παροχές μας

Το Φροντιστήριο Άτομο βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει, εισάγοντας καινοτόμες ιδέες και διαδικτυακές εφαρμογές τόσο για τους γονείς όσο και για τους μαθητές.

– Ηλεκτρονική ενημέρωση προόδου μαθητών

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική καρτέλα του μαθητή (με κωδικό), όπου καταχωρούνται οι παρατηρήσεις των καθηγητών, οι βαθμοί των διαγωνισμάτων καθώς και οι απουσίες των μαθητών.

– Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 • Στην εφαρμογή ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ υπάρχουν πληροφορίες για όλες τις σχολές όπως προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακά, προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας, κ.τ.λ..
 • Συνεργασία με το εξειδικευμένο κέντρο Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας  και την Employ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σχολές και τα επαγγέλματα στο χώρο εργασίας και να βοηθηθούν στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
 • Τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων
  Το ερωτηματολόγιο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές:

  1. να αποσαφηνίσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα,
  2. να δουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτά και
  3. να κάνουν την καλύτερα δυνατή επιλογή σπουδών.

– Αξιολόγηση εκπαιδευτικού ομίλου

Επειδή δεν επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες μας, έχουμε καθιερώσει την αξιολόγηση του φροντιστηρίου μας (εκπαιδευτικό έργο, καθηγητές, εξωδιδακτικές λειτουργίες, γραμματειακή υποστήριξη) Η αξιολόγηση γίνεται μια φορά το χρόνο από εξειδικευμένη στο αντικείμενο εταιρεία (Data RC) και μας τροφοδοτεί με πολύτιμα συμπεράσματα που οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών μας στόχων.

– Διαγνωστικά τεστ και υποτροφίες

Tο Φροντιστήριο Άτομο συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.) παρέχει υποτροφίες για έναν μαθητή της Α’ Λυκείου και για ένα μαθητή της Β’ Λυκείου. Η επιλογή γίνεται με αντικειμενικό τρόπο μέσω της διεξαγωγής διαγνωστικών test.

– Διαδραστικά μαθήματα

Τα μαθήματα γίνονται ευχάριστα και ενδιαφέροντα, ενώ ενθαρρύνεται και η συμμετοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια της παράδοσης.

Κύλιση προς τα επάνω