Οι καθηγητές μας

Ανεκτίμητη είναι η συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού για την επίτευξη των στόχων μας. Γι’ αυτό και οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια. Όλοι βρίσκονται πολλά χρόνια στο χώρο, είναι πλήρως καταρτισμένοι στην επιστήμης τους, με μεταδοτικότητα, και προπαντός με ευαισθησία σε θέματα εφηβικής ψυχολογίας.


Διεύθυνση Σπουδών

Φάκος Κοσμάς

Κασσιανού Διονυσία

Οι συνεργάτες μας

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας ξεχωρίζουν για το υψηλό γνωστικό τους επίπεδο. Πολλοί από αυτούς είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων.

Νέοι άνθρωποι με μεράκι και ενθουσιασμό βρίσκονται διαρκώς κοντά στο μαθητή, αντιλαμβάνονται έγκαιρα την κάθε του αδυναμία και τον στηρίζουν στο δύσκολο αγώνα του για την επιτυχία.

Γιατί για μας ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και όχι ανώνυμος πελάτης.

Καθηγητές Εξειδικευμένοι στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως μέσω δυσκολιών στην κατανόηση και την χρήση της ομιλίας, στην παρακολούθηση, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην κριτική σκέψη και στα μαθηματικά. Η πιο συχνή μορφή μαθησιακής δυσκολίας, είναι η δυσλεξία.

Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με:

  • εξειδικευμένους καθηγητές
  • ειδικές διδακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικό υλικό
  • αποτελεσματικούς τρόπους μελέτης
  • τη «διαφοροποιημένη μέθοδο διδασκαλίας»
  • τη στενή συνεργασία με τους γονείς
  • ατομικά και ομαδικά μαθήματα

Στο φροντιστήριό μας δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να κατακτήσουν χωρίς άγχος την διδακτέα ύλη. Κλειδί της επιτυχίας αποτελεί η «διαφοροποιημένη» μέθοδος διδασκαλίας η οποία επιτρέπει στον καθηγητή να προσαρμόσει το μάθημά του στις ανάγκες και τις δυσκολίες του μαθητή έτσι ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης. Έμφαση δίνεται στην ανεξαρτητοποίηση των μαθητών και ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους.

Οι καθηγητές μας κατέχουν πιστοποιημένες γνώσεις για τον χειρισμό και την καθοδήγηση των μαθητών που εμφανίζουν μαθησιακές διαταραχές, ενώ η διεύθυνση του φροντιστηρίου διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε εφαρμόζονται διαφοροποιημένοι μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Κύλιση προς τα επάνω