Γυμνάσιο

Από το 1985

Ανταποκρινόμαστε στις σύνθετες εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εκπαίδευσης σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές.

Είμαστε κοντά στο μαθητή και συντελούμε στην κατανόηση της ύλης του Γυμνασίου, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για την απόκτηση μακροπρόθεσμης γνώσης με την καθοδήγηση εξειδικευμένων και έμπειρων καθηγητών.

 • Βοηθάμε το μαθητή να βελτιώσει άμεσα τη σχολική του επίδοση καθώς του μαθαίνουμε τον τρόπο να διαβάζει, να οργανώνει τη μελέτη του· παράλληλα του λύνουμε τις απορίες του και του καλύπτουμε τα κενά με αποτέλεσμα να είναι προετοιμασμένος για την επόμενη ημέρα στο σχολείο αλλά και για τις απαιτήσεις μιας εξέτασης.
 • Ελέγχουμε το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών μας τόσο σε καθημερινή βάση με test όσο και με τα διαγωνίσματα που διεξάγουμε σε όλα τα βασικά μαθήματα.
 • Ειδικότερα, έχοντας μελετήσει το Νέο Σύστημα εξετάσεων του Γυμνασίου, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα:
  • Μαθηματικά
  • Νεοελληνική Γλώσσα
  • Φυσική
  • Ιστορία
  • Αρχαία

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

 • Μέσω της πρακτικής και βιωματικής άσκησης στο χώρο της συγγραφής, οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και γίνονται επαρκέστεροι αναγνώστες.
 • Αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω πρακτικών συγγραφής, ευαισθητοποιούνται απέναντι στη διαδικασία της γραφής, εκφράζονται και δημιουργούν. Συνδυάζουν τις εμπειρίες ζωής που έχουν αποκτήσει με τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τη διαδικασία της εκπαίδευσης.
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες στην παραγωγή του γραπτού λόγου παράλληλα με την ικανότητα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, έρχονται πιο κοντά στη λογοτεχνία και το βιβλίο – μια συνήθεια που θα τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή!
 • Μαθαίνουν να οργανώνουν τη σκέψη τους και να την εκφράζουν χρησιμοποιώντας τις λέξεις. Αναπτύσσουν τη φαντασία τους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση, εμπιστεύονται τον εαυτό τους, στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις … γίνονται μικροί συγγραφείς!

Τι αλλάζει στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021

1. Στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και προβλέπεται ερευνητική εργασία για την πληροφορική. Τα μαθήματα είναι:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) (3ωρη εξέταση)
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελλ. Γλώσσα – Αρχαία Ελλην. κείμενα από Μετάφραση) (3ωρη εξέταση)
 • Μαθηματικά (2ωρη εξέταση)
 • Φυσική (2ωρη εξέταση)
 • Ιστορία (2ωρη εξέταση)
 • Βιολογία (2ωρη εξέταση)
 • Αγγλικά (2ωρη εξέταση)

2. Ο μαθητής προάγεται:

 • όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10)
 • όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13)

3. Προσθήκη ορίου μαθημάτων (4) για δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο.


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου (2020-2021)

Κύλιση προς τα επάνω