Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΑΤΟΜΟ» δίπλα στο μαθητή και στην επιλογή σχολής

Οι υπηρεσίες που παρέχει  το Φροντιστήριο Άτομο δεν σταματούν στη μάθηση. Μέσα από μια συνεχή προσπάθεια και σε συνεργασία με μεγάλους φορείς Συμβουλευτικής (Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας & Employ-Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας), το Φροντιστήριο Άτομο βοηθά το μαθητή στην επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος.

 • Με τη διοργάνωση σεμιναρίων με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
  • Πώς επιλέγω κατεύθυνση
  • Πώς επιλέγω ειδικό μάθημα και επιστημονικά πεδία
  • Πώς επιλέγω σχολή
  • Αλλαγές και ίδρυση νέων τμημάτων
  • Ανάλυση προγράμματος σπουδών των σχολών
  • Προοπτικές της κάθε σχολής
  • Τάσεις της αγοράς εργασίας
  • Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών
  • Μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Με την παροχή του test Επαγγελματικού Προσανατολισμού Horizon της εταιρείας Orientum (δωρεάν για τους μαθητές του Φροντιστηρίου) και ανάλυση αυτού με τους Υπεύθυνους του φροντιστηρίου.

 

Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού HORIZON

Για ένα μαθητή Λυκείου ένα ερώτημα επαναλαμβάνεται συνεχώς και επιτακτικά· ποιο επάγγελμα που μου αρέσει έχει και επαγγελματική αποκατάσταση. Ερώτημα δύσκολο του οποίου η απάντηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην σωστή πληροφόρηση σε σχέση με:

α) τις επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και προτιμήσεις

β) την ζήτηση που υπάρχει σε διάφορα επαγγέλματα αλλά και σε τι θα υπάρχει σε λίγα χρόνια.

Μια σημαντική βοήθεια για να απαντηθεί το πρώτο ερώτημα είναι ένα test Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων. Ένα από τα καλύτερα test είναι το HORIZON της Ελληνικής Εταιρείας επαγγελματικού προσανατολισμού Orientum. Το Φροντιστήριο Άτομο προσφέρει δωρεάν στους μαθητές του αυτό το test (κόστους 35€), στο πλαίσιο των συνολικών υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχει.

Το Test Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών. Το Test HORIZON κατασκευάστηκε εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και με βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το Test HORIZON αποτελείται από 190 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα του test βγαίνουν άμεσα και δίνουν το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή προτείνοντάς του συγκεκριμένες σχολές (οι οποίες ταιριάζουν με την προσωπικότητά του και υπάρχουν στο μηχανογραφικό του δελτίο). Ο χρόνος, που απαιτείται για να ολοκληρώσει ένας μαθητής το test, ανέρχεται σε 25 με 30 λεπτά και διεξάγεται στον Υπολογιστή.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Test Horizon είναι τα ακόλουθα:

 • Μετρά 38 επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες (τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τεστ στην Ελλάδα), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
 • Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα κάθε ατόμου συσχετίζονται με όλες τις σχολές που υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο.

 

Προτού προχωρήσετε στην συμπλήρωση του Horizon, είναι καλό να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Όπως και για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, έτσι και για τα ενδιαφέροντά σας δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά» ενδιαφέροντα. Αυτό που εξετάζεται στα ερωτηματολόγια ενδιαφερόντων είναι ο βαθμός ενδιαφέροντος του ατόμου για μια σειρά κατηγοριών επαγγελμάτων. Σε όποιες κατηγορίες το άτομο εμφανίζει μεγαλύτερο βαθμό ενδιαφέροντος σημαίνει ότι τα επαγγέλματα που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές θα ικανοποιήσουν περισσότερο τα ενδιαφέροντά του άρα θα ήταν πιο ευχάριστο και πιο αποδοτικό για το άτομο να ασκήσει κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα.
 • Σε κάθε επαγγελματική κατηγορία αναφέρονται ενδεικτικά κάποια βασικά σχετιζόμενα επαγγέλματα με την κατηγορία αυτή. Δεν σημαίνει ότι μόνο αυτά τα επαγγέλματα μπορείτε να ασκήσετε. Απλώς, αυτά είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά επαγγέλματα για να γίνει πιο αντιληπτό ποιες ομάδες επαγγελμάτων ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία.
 • Μια πολύ σημαντική λειτουργία του ερωτηματολογίου αυτού είναι ο συνδυασμός διαφόρων κατηγοριών μεταξύ τους. Μία κατηγορία μπορεί να καθορίζει τον επαγγελματικό τομέα δραστηριοποίησης του ατόμου (π.χ. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Μαθηματικά κτλ), και μια άλλη κατηγορία μπορεί να καθορίζει τον τρόπο εργασίας του ατόμου (π.χ. Έρευνα, Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση κτλ). Ο συνδυασμός των κατηγοριών μεταξύ τους μπορεί να βοηθήσει το άτομο στην επιλογή όχι μόνο του επαγγελματικού χώρου που θα εργαστεί, αλλά και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας μετά τις σπουδές του.
 • Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεχωρίζει κανείς ότι τα ενδιαφέροντα είναι τελείως διαφορετικά από τις ικανότητες. Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται μόνο στα ενδιαφέροντά σας. Δεν δηλώνουν αν διαθέτετε ή όχι την ικανότητα, τα προσόντα ή το μορφωτικό υπόβαθρο τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνετε ένα συγκεκριμένο είδος δουλειάς. Παρ’ όλα αυτά μια υψηλή βαθμολογία στην κατηγορία «Μαθηματικά & Στατιστική» δηλώνει ένα ενδιαφέρον στη χρήση μαθηματικής λογικής για την επίλυση προβλημάτων αλλά δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε την ικανότητα να γίνετε μαθηματικοί.
 • Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν τα αποτελέσματα των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων πολύ χρήσιμα. Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να περιμένετε από αυτή την αναφορά να διαλέξει επάγγελμα για εσάς χωρίς προσεκτική σκέψη από την πλευρά σας. Τα αποτελέσματα συνήθως φαίνεται να είναι αυτό που περιμένατε. Αν είναι έτσι, είναι κέρδος να γνωρίζετε ότι μια αντικειμενική διερεύνηση των ενδιαφερόντων σας, επιβεβαιώνει την κατεύθυνση του παρόντος σχεδιασμού σας. Αν αυτή η αναφορά προτείνει επαγγελματικές κατευθύνσεις πολύ διαφορετικές από τα παρόντα σχέδιά σας θα πρέπει να ξαναδείτε προσεκτικά αυτά τα σχέδια και τους λόγους που τα κάνατε. Γενικά, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ικανοποιημένοι με έναν επαγγελματικό τομέα παρόμοιο των αποτελεσμάτων τους.

268628_250667258292829_2611482_n

12794407_1327637980595746_3782508321924492987_n 12495261_1327638217262389_4047316507215129730_n

 

 

Κύλιση προς τα επάνω