Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

 

Μέσω της πρακτικής και βιωματικής άσκησης στο χώρο της συγγραφής, οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και γίνονται επαρκέστεροι αναγνώστες.

Αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω πρακτικών συγγραφής, ευαισθητοποιούνται απέναντι στη διαδικασία της γραφής, εκφράζονται και δημιουργούν. Συνδυάζουν τις εμπειρίες ζωής που έχουν αποκτήσει με τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Αναπτύσσουν δεξιότητες στην παραγωγή του γραπτού λόγου παράλληλα με την ικανότητα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, έρχονται πιο κοντά στη λογοτεχνία και το βιβλίο – μια συνήθεια που θα τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή!

Μαθαίνουν να οργανώνουν τη σκέψη τους και να την εκφράζουν χρησιμοποιώντας τις λέξεις. Αναπτύσσουν τη φαντασία τους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση, εμπιστεύονται τον εαυτό τους, στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις … γίνονται μικροί συγγραφείς!

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
Κύλιση προς τα επάνω